Lyssna på älgläte

Lockrop brunstig tjur

Klagande Älg (irriterad över rival)

Klagande Älg (mycket irriterad över rival)

Brunstig Älgtjur (lockrop)

Irritationsljud vid bråk om mat (håll dig borta)

Lockrop (Kalv som ropar efter sin mamma)